מדחס PM VSD
תחילה איכות, שירות קודם, התמקדות במדחסי אוויר.